Výkonný výbor

Prezident SsZK: Jozef Poliak

Moštenica 148
976 13 Slovenská Lupča

0905 203 347
048 / 418 7771

chata@chataslovenka.sk

Viceprezident SsZK: Prof. RNDr. František Kačík, PhD.

T.G. Masaryka 10
960 53 Zvolen

0907 438 039

kacik@tuzvo.sk

Tajomník: Mgr. Ľubomír Striežovský

Vansovej 8/108
96501 Žiar nad Hronom

0948 020 527

mojmail4@gmail.com

Predseda Rozhodcovskej komisie: Ondrej Cítenyi

Nitra

0915 361 836

citenyi@profinam.sk

Predseda Trénersko-metodickej komisie: PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

A. Hlinku 2556/31,
96001 Zvolen

0903 614 429

tmk.karate@gmail.com

Predseda Športovo-technickej komisie: Ing. Jozef Cisarik

Hečkova 18
010 01 Žilina

0948 900 425

cisarik@chello.sk

Predseda Ekonomickej komisie: Lucia Pavlíková

Tulská 32
974 04 Banská Bystrica

0905 220 711

pavlikova.lucia13@gmail.com