Revízna komisia

Predseda Revíznej komisie: JUDr. Ján Nota

0903 690 189
office@fiatiustitia.sk