Trénersko-metodická komisia

Predseda Trénersko-metodickej komisie: PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

A. Hlinku 2556/31
96001 Zvolen

0903 614 429

tmk.karate@gmail.com