Skúšky technickej vyspelosti


Usporiadateľ : KK Žilina /Jozef Cisarik – 0948 900 425/

Predseda skúšobnej komisie - Jozef Poliak., 6.Dan,
Členovia komisie František Kačík /6. Dan/, Jozef Cisarik /6. Dan/, Ľubomír Striežovský /5. Dan/

Bližšie info v prílohe.

» Skúšky technickej vyspelosti - pozvankaterchova.pdf