Seminár o nových trendoch v rozhodovaní


» Seminár o nových trendoch v rozhodovaní - seminar2017.pdf